Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar 

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Plansamråd för Städet 1 och Stinsen 2 i Södra Häggvik. Länk till Digitalt informationsmöte 21 april 2021, 16:30-18:30

Mellan 1 april och 30 april 2021 pågår samråd för två detaljplaner inom projektområdet Södra Häggvik. Det är detaljplanen för Städet 1 och detaljplanen för Stinsen 2 där allmänheten nu bjuds in till att ta del av förslagen och lämna synpunkter. Mer information finns finns via länkarna nedan.

Detaljplan Städet 1

Detaljplan Stinsen 2

Detaljplanerna finns även utställda för samråd i Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2 och finns tillgängliga i kommunens reception på Norra Malmvägen 143, fr o m 2021-04-01 t o m 2021-04-30. Bibliotekets öppettider: mån-fred 10-10, lörd 11-16, sönd. 12-16.   

Länk till Digitalt informationsmöte 21 april 2021, 16:30-18:30Synpunkter på detaljplanerna kan senast 2021-04-30 framföras skriftligen till Sollentuna kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 191 86 SOLLENTUNA eller per e-post till shbn@sollentuna.se. Var vänlig ange ärende samt diarienummer.

Detaljplan för Turebergshuset ute på granskning

Nu tas nästa steg i arbetet med ny detaljplan för utbyggnad av Sollentunas kommunhus. Detaljplanen är ute på granskning under perioden 5 mars - 5 april 2021. 

Turebergs torg/centrum 2 mfl

 

Vattenmyndighetens samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna, samordnar Sveriges arbete för bättre vatten, föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med?

Tyck till före den 30 april 2021. Alla synpunkter är värdefulla. Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Om vattenmyndigheten