Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar 

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Vattenmyndighetens samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna, samordnar Sveriges arbete för bättre vatten, föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med?

Tyck till före den 30 april 2021. Alla synpunkter är värdefulla. Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Om vattenmyndigheten

Samråd för detaljplan Huvan 

Ändring av detaljplan för Huvan 9 (dnr. 2019/0540 SHBN), går ut på samråd den 21 december 2020. Sista dag för att lämna synpunkter är 1 februari 2021. Planarbetet handläggs med tillämpning av standardförfarande. Ansvarig handläggare: Annika Säw.

Ta del av Huvan 9 på projektets webbplats

Samråd för detaljplan Kulan 1 

Detaljplan för Kulan 1 (dnr. 2020/0018 SHBN), går ut på samråd den 14 januari 2021. Sista dag för att lämna synpunkter är 11 februari 2021. Ansvarig handläggare: Monika Stenberg.

Ta del av Kulan 1 på projektets webbplats