Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Nya Rotebrohallen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Felanmälan Idrottsanläggningar

Idrottskonsulenter Idrottsenheten

Kultur- och fritidskontoret

08-579 215 80

Snygg och smart idrottshall. Nya Rotebro Idrottshall är en koncepthall som tagits fram i samarbete med idrottsföreningar, arkitekter och kommunen, för att effektivisera byggprocessen vid nästa hallbygge.

Med naturliga material, solceller i både fasad och tak och andra smarta funktioner har Sollentuna nu fått en ny typ av idrottshall. Hallen har fönster i marknivå och bra akustik för att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön för idrottslärare och tränare. Allt är skapat med en tanke bakom. En lutande ramp, mellan entré och idrottshall, har exempelvis målats som löparbanor där man kan ha uppvärmning. Här finns också bra plats för väntande vuxna.

Utanför finns sittmöbler i trä och betong och andra spännande ytor för spontanlek. På hallens baksida blir det en näridrottsplats med löparbana, hoppgrop, kastyta och en konstgräsplan.

Fakta:

Adress Hertig Karls väg 17, 191 76 Sollentuna (ligger bredvid den gamla Rotebrohallen)
Sporthallen  
Längd (m) 40
Bredd (m) 22
Höjd (m) 7
Antal läktarplatser

ca. 50 platser (utfällbara från väggen)

Nya rotebrohallen läktare

Golvtyp Sportgolv
Utrustning (juni 2016)

12 bänkar, 4 omklädningsrum, 1 Handbollsmål per kortsida, 4 stora tjockmattor, 4 bommar, 4 Par ringar, 2 basketkorgar per långsida (4st), 1 basketkorg per kortsida (2 st)

Musikanläggning finns, kräver egen medtagen sladd (3,5mm)

Nya rotebrohallen musik

 Förråd med material

Nya rotebrohallen förråd

Nya rotebrohallen förråd 2

 

Övrigt

Skiljevägg finns

Dansrum

 

Nya rotebrohallen dansrum

Utrustning

2 bänkar. Speglar på väggen. Musikanläggning finns i grått skåp (se nedan), kod krävs

Nya rotebrohallen dansrum musikanläggning

 

Kollektivtrafik

Tåg: Rotebro Station

 Entré (på hörnet mitt emot Rotebrohallen)

Nya rotebrohallen entré