Till navigation Till innehåll (s)

Planerade beläggningsarbeten under 2023

Här listas planerade underhållsarbeten på kommunala vägar i Sollentuna när det gäller: Beläggning, belysning, brorenoveringar och bullerplank.

Edsberg/Väsjön

 Plats
 Typ av åtgärd
 När?
 Ribbings väg  Beläggning  2023
 Skoldalsvägen  Beläggning  2023
 Yxvägen  Beläggning  2023
 Ledungsvägen  Beläggning  2023
 Hövdingevägen  Beläggning  2023
 Väsjövägen  Beläggning  2023
 Nordmannavägen  Beläggning  2023
 Stormansvägen  Beläggning  2023
 Hemmings väg  Beläggning  2023
 Södersätravägen  Beläggning  2023
 Fjätursvägen  Beläggning  2023
 Solstigen  Beläggning  2023
 Vindstigen  Beläggning  2023
 Spånvägen  Beläggning  2023
 Norrsätravägen  Beläggning  2023
 Väringevägen  Beläggning  2023
     

Helenelund

 Älgvägen  Beläggning  2023
 Tallvägen  Beläggning  2023
 Eriksbergsvägen  Beläggning 2023

Häggvik

 Avtagsvägen  Beläggning  2023
 Andelsvägen  Beläggning  2023
 Folkungavägen  Beläggning  2023
 Slånbärsvägen  Beläggning  2022/2023
 Turebergs allé  Beläggning  2022/2023
 Norrvikenleden  Beläggning  2023

Norrviken

 Norrvikenleden  Beläggning  2023
 Hedemoravägen  Beläggning  2023
 Länsmansvägen  Beläggning  2023

Sjöberg

 Truthanevägen  Beläggning  2022/2023
 Hökvägen   Beläggning  2022/2023

Tureberg

 Sveavägen/Trädgårdsvägen  Beläggning  2023
 Lillebovägen  Beläggning  2023
 Betesvägen  Beläggning   2023
 Dvärgstigen  Beläggning  2023
 Hästhagsvägen  Beläggning  2023
 Ryttarevägen  Beläggning  2023
 Töjnavägen  Beläggning  2023
 Sollentunavägen  Beläggning  2023
 Edsviksvägen  Beläggning  2023
 Skansvägen  Beläggning  2023

Rotebro

 Norrvikenleden/Stäketvägen  Beläggning  2022/2023
 Bergkällavägen  Beläggning  2023

Viby

 Lantgårdsvägen  Beläggning  2023
 Ekbacken, gång- och cykelväg  Beläggning  2023

Vaxmora

 Gustavbergsleden  Beläggning  2023