Till navigation Till innehåll (s)

Syskonbråk

Att bråka är en naturlig del i ett barns utveckling och att syskon bråkar är vanligt. Barn lär sig och tar reda på hur de känner och vad som händer när de är tillsammans med andra. Barn lär sig oftast när de leker, det är det vanligaste sättet för barn att vara tillsammans. Då prövar de att känna och visa känslor på olika sätt.

Syskon lär sig av varandra. De lär sig att uttrycka hur de känner, prövar att få bestämma, lär sig ta hänsyn och finna lösningar. Hemma kan de träna på att klara konflikter och bråk, för att sedan kunna hantera det i exempelvis förskolan eller skolan. För de flesta människor är det lättare att bråka med någon man känner väl. Man vet att den personen finns kvar hos en, oavsett vad som händer.

Orsakerna till att syskon bråkar kan vara flera. Personligheter och temperament kan spela roll. Barn som är nära varandra i ålder är oftast mer tillsammans och leker än barn som det är större åldersskillnad mellan, vilket kan leda till mer bråk. Det kan också handla om avundsjuka mellan syskonen. Sådant som stress och trötthet kan också göra att barn lättare bråkar.

Tecken och symptom

Barn kan ha många konflikter och bråk varje dag. Var uppmärksam på om barnen bråkar hela tiden, eller bråkar mycket mer än vad de är sams och har roligt tillsammans. Då kan ni som familj behöva stöd.

Stöd vid syskonbråk

Källa

När syskon bråkar, 1177