Till navigation Till innehåll (s)

Sexuella övergrepp

När en person gör något sexuellt mot någon annan mot dennes vilja är det olagligt. Det behöver inte ha förekommit hot och våld eller att personen har varit i en särskilt utsatt situation.

Sexualbrott kan ske på olika platser och på olika sätt. Det kan ske inomhus, utomhus eller via nätet. Det vanligaste är att det är någon som man känner som begår övergreppen. Det kan till exempel vara någon i skolan, på jobbet, en kompis, en tränare eller någon i familjen. Det kan även vara den man är ihop med eller är kär i. Det är mer ovanligt med så kallade överfallsvåldtäkter, alltså att bli överfallen av en okänd person utomhus.

Om du är under 15 år så är det olagligt att göra något sexuellt. Det är ett allvarligt brott även om det inte har varit något våld eller hot inblandat. Det gäller även om den som är under 15 är med på att ha sex, eller har tagit initiativet till det. Samma sak gäller personer upp till 18 år om den som gör något sexuellt med personen är någon som har ansvar för hen. Till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare. Det är olagligt att försöka övertala någon under 15 år att göra något sexuellt på nätet.

Tecken och symtom

För en del kommer reaktionerna omedelbart. Vissa mår bättre efter att man till exempel pratat med familj eller vänner. För många sätter övergreppen djupa spår, som tar långt tid att hantera. För en del kan reaktioner på övergreppet komma flera år efter att det skedde. Nya livssituationer eller händelser, som att gå på en läkarundersökning eller att inleda en ny relation, kan göra så att minnet av övergreppet kommer tillbaka.

Nedstämdhet, sömnsvårigheter, ångest och självmordstankar är vanliga symtom på att ha blivit utsatt för ett övergrepp. Men det finns många sätt att reagera på:

  • Skuldkänslor för det som hänt.
  • Känslor av skam och äckelkänslor inför sig själv och sin kropp.
  • Känsla av rädsla.
  • Kroppsliga symtom som värk, spänningar och magproblem.
  • Minnesbilder eller förnimmelser i kroppen.
  • Sömnsvårigheter eller vakna upp av mardrömmar.
  • Svårare att lita på andra.
  • Olika så kallade självskadebeteenden, kopplat till exempel till mat, kropp eller sex.
  • Självkänsla kan påverkas starkt och förmågan att ta sina egna behov på allvar försämras ofta.

Stöd och hjälp

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera efter ett övergrepp. En del blir väldigt påverkade och mår väldigt dåligt medan andra försöker glömma det som har hänt och leva vidare som vanligt. Varje person reagerar på sitt eget sätt. En del kan bearbeta erfarenheterna av övergreppen genom att prata med närstående, andra behöver professionell hjälp under lång tid.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för sexuella övergrepp bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av anmälningsskyldighet är skyldig att anmäla till socialtjänsten.

Mer om oro för barn och unga och att göra en anmälan till socialtjänsten

Beroende av barnets behov och situation finns det olika verksamheter som barnet kan få hjälp genom för att bearbeta sina upplevelser. Kontakta socialkontoret för att få råd i vart du kan vända dig.

Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan, ungdomsmottagningen eller fältteamet för att stöd i hur du kan söka hjälp. 

Information om socialtjänsten till dig som är ung på Soc för unga-sidorna

Stöd och hjälp vid sexuella övergrepp

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC eller Rädda barnens Malinamottagningar för barn 0-5 år.

Andra organisationer

Akut­mot­tag­ning­en för våld­tag­na kvin­nor, AVK, på Sö­der­sjuk­hu­set er­bju­der hjälp att be­ar­be­ta över­grepp. De kan även gö­ra en rätts­me­di­cinsk ut­red­ning för att säk­ra be­vis till stöd för even­tu­ell rätts­pro­cess.

Vårdcentralen för vård. På vårdcentralen kan du få hjälp att dokumentera dina skador, även om du just nu inte skulle vara redo att göra en polisanmälan.

Polisen kontaktas på 114 14 om du inte är akut. Vid pågående brott – ring 112  

Källa

UMO.se

1177.se