Till navigation Till innehåll (s)

Ångest

Ångest är en stark rädsla eller oro, som ofta känns i kroppen. Att vara orolig är mycket vanligt, särskilt när man utsätts för påfrestningar eller större förändringar. Oro går oftast över efter en tid. Om oron är mycket stark och håller i sig under en längre tid, och det påverkar hur personen mår och fungerar i vardagen kan det handla om det som kallas ångest. Ångest kan upplevas olika för olika människor.

Tecken och symptom

Det här är vanliga uttryck för ångest hos barn:

 • Hen börjar lätt gråta.
 • Hen får ofta utbrott.
 • Hen är rastlös.
 • Hen har svårt att somna.
 • Hen har svårt att koncentrera sig.
 • Hen är irriterad, drar sig undan eller är svår att få kontakt med.

Symtom på ångest kan upplevas olika för olika barn, och yttra sig på olika sätt beroende på barnets ålder. Det kan också kännas olika vid olika tillfällen.

Ett barn kan till exempel beskriva ångest så här:

 • Det känns som fjärilar i magen.
 • Det gör ont i magen eller man mår illa.
 • Hjärtat slår hårt och/eller snabbt.
 • Det känns som ett tryck över bröstet.
 • Det är svårt att andas.
 • Musklerna är spända, kroppen skakar eller darrar.
 • Det gungar och snurrar i huvudet.
 • Det känns som att det sitter en klump i halsen eller i magen.

Hen kan plötsligt bli kissnödig eller lös i magen, och behöva gå på toaletten ofta.

Ångest kan kännas i kroppen på många olika sätt. Symtomen beror på att hjärnans nervsystem släpper ut stresshormoner, viket påverkar flera organ i kroppen.

Ångestsyndrom hos barn och tonåringar

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Vilka besvär barnet får beror på vilken sorts ångestsyndrom det handlar om.  De här diagnoserna räknas till ångestsyndrom:

 • specifika fobier
 • paniksyndrom
 • agorafobi – torgskräck
 • separationsångest
 • generaliserat ångestsyndrom, GAD
 • social ångest, som tidigare kallades social fobi
 • selektiv mutism – ofrivillig tystnad

Ibland kan barnet ha besvär som stämmer in på mer än ett syndrom. Besvären kan gå över med tiden, men ofta behövs behandling.

Stöd och hjälp vid ångest

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC eller Rädda barnens Malinamottagningar för barn 0-5 år.

Personer över 18

Om personen är över 18 år kontakta vårdcentralen för vård och vid behov hjälp med att komma till en specialistmottagning. 

Källa

Ångest - stark oro - 1177.se