Till navigation Till innehåll (s)

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning är inte någon fysisk eller psykisk sjukdom. Den går inte att bota, men man kan kompensera för funktionsnedsättningen med goda rutiner och ibland med hjälpmedel.

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att ett barn har nedsatt intelligens, och också sämre förmåga inom minst två av följande tre områden:

  • Teoretisk förmåga, det vill säga hur hen klarar av att läsa, skriva, räkna och annat som tränas i skolan.
  • Social förmåga, till exempel hur hen kan umgås med andra.
  • Praktisk förmåga, hur hen klarar aktiviteter i det dagliga livet som till exempel att äta, tvätta sig och  klä sig.

Det finns många olika orsaker till intellektuell funktionsnedsättning, till exempel kromosomavvikelser. Den vanligaste och mest kända kromosomavvikelsen som leder till intellektuell funktionsnedsättning är Downs syndrom.

Tecken och symptom

För små barn:

Barnet är sent med att till exempel sitta, krypa och gå, tala eller förstå vad det är du vill.

För barn i skolåldern:

Barnet har svårt att klara de krav som ställs i skolan.

Stöd och hjälp vid intellektuell funktionsnedsättning

Källa

Intellektuell funktionsnedsättning - utvecklingsstörning