Till navigation Till innehåll (s)

Psykisk ohälsa i familjen

De som lever nära en person som mår psykiskt dåligt blir ofta påverkade av det. Är man barn till någon som är sjuk är förmodligen oron stor, eftersom det handlar om ens förälder och någon man är beroende av. En del är också rädda för en förälder som på grund av sin sjukdom har konstiga tankar eller beter sig hotfullt.

Tecken

Unga som är närstående till personer med psykisk ohälsa får ta på sig många olika roller och är ofta beredda på att något svårt eller jobbigt ska hända. Allt det här leder till att det är svårt att få energi över till sitt eget liv, man kan bli upptagen både känslomässigt och rent praktiskt genom att man får sköta mycket av vardagsarbetet hemma. Det kan bli svårt att få tid till vänner och skolarbete.

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa i familjen

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av anmälningsskyldighet är skyldig att anmäla till socialtjänsten.

Mer om oro för barn och att göra en anmälan till socialtjänsten

Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan, ungdomsmottagningen eller fältteamet för att få stöd i hur du kan söka hjälp.

För information om socialtjänsten till dig som är ung - Soc för unga

Stöd och hjälp för vuxna vid ohälsa i familjen

Personer över 18

Om personen är över 18 år kontakta vårdcentralen för vård och vid behov hjälp med att komma till en specialistmottagning. 

Källa

1177.se