Till navigation Till innehåll (s)

Samspelssvårigheter och anknytning

För att ett barn ska må bra och kunna utvecklas som person behöver hen någon att knyta an till. Den person som lever nära barnet behöver förstå barnets behov, och ge trygghet och tröst. En trygg anknytning gör det lättare för barnet att kunna lita på och känna sig trygg med andra människor.

Ibland kan det bli problem i kontakten med barnet när föräldern inte finns där på det sätt som barnet behöver. Det kan bero på en kris av något slag såsom en skilsmässa eller att en närstående blir allvarligt sjuk. Det kan också finnas problem som psykisk ohälsa eller missbruk hos föräldern vilket kan påverka förälderns möjlighet att vara en trygg och pålitlig omsorgsperson för barnet. Föräldern kan också ha egna svåra erfarenheter som gör att den inte förstår eller kan ge barnet det barnet behöver.

Tecken och symptom

Sök stöd om du som förälder inte själv kan finnas där på det sätt som barnet behöver. Be om hjälp från ditt eget nätverk, såsom vänner och släktingar. Ibland behöver du söka hjälp av vården.

Sök stöd och hjälp om en eller flera av dessa saker stämmer:

  • Du är orolig för din kontakt med barnet.
  • Du är orolig för att barnet inte känner sig trygg och mår bra.
  • Du har svårt för att förstå barnet.
  • Du har svårt att ta hand om ditt barns behov.
  • Du har svårt att få kontroll över dig själv när du blir arg eller ledsen.
  • Du har ett missbruk.

Beroende av vad som står bakom samspelssvårigheterna finns det olika former av hjälp att söka. Läs mer om olika anledningar, t.ex. psykisk ohälsa i familjen, här på SAGA Sollentuna. Du kan också få hjälp i relationen till ditt barn via verksamheterna nedan. Om det inte är rätt verksamhet för dig kan de ge dig råd om vart du kan vända dig.

Stöd och hjälp vid samspelssvårigheter

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa eller bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av anmälningsskyldighet är skyldig att anmäla till socialtjänsten.

Mer om oro för barn och unga och att göra en anmälan till socialtjänsten

 

Källa

Anknytning hos barn, 1177