Till navigation Till innehåll (s)

Ätstörningar

En ätstörning innebär stort fokus på kroppen och vad som äts. Den påverkar och skadar både kroppen och det psykiska måendet.

Man kan ha en ätstörning om en tänker mycket på sin kropp och sin vikt och är sträng och dömande mot en själv. Det syns inte alltid utanpå att man har en ätstörning. Det kan också vara svårt att se och förstå att en har en ätstörning eftersom den kan komma gradvis under en längre tid.

Tecken och symptom

  • Fixerad vid mat och vikt.
  • Personen skjuter upp eller hoppar över måltider, äter långsamt och ofta ensam.
  • Man äter stora mängder onyttig mat när man är ensam.
  • Kräks upp maten ibland.
  • Överdriven träning eller ångest om man inte tränar någon gång.
  • Man är kritisk till sin kropp.
  • Personen måste äta viss mat på ett särskilt sätt, annars får hen ångest.
  • Svårt med koncentrationen, nedstämdhet, depression eller ångest, självskadebeteende eller självmordstankar.

Stöd och hjälp vid ätstörningar

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC.

SCÄ och Mandometerklinikerna är mottagningar som är specialiserade på ätstörningar. 

Mer information

Kunskapscentrum för ätstörningar, Frisk & Fri och UMO är hemsidor där du kan hitta information om ätstörningar.

Källa

1177.se