Till navigation Till innehåll (s)

Depression och nedstämdhet

Alla barn och ungdomar är ledsna och nedstämda ibland. Men om de negativa känslorna inte försvinner utan blir kvar en längre tid kan det vara fråga om en depression.

Både små och stora barn kan visa tecken på depression. När något jobbigt eller svårt händer är det vanligt att reagera med sorg, besvikelse eller nedstämdhet. Efter en tid brukar det gå över av sig själv, ibland med stöd från de närmaste.

Tecken och symptom

  • håglöshet, brist på ork
  • försämrad självkänsla
  • barnet håller sig undan sociala kontakter, till exempel sina kamrater
  • mat- och sovvanor förändras (fungerar inte)
  • koncentrationssvårigheter
  • tankar på döden.

Stöd och hjälp vid depression och nedstämdhet

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC eller Rädda Barnens Malinamottagning för barn 0-5 år.

Källa

1177.se