Till navigation Till innehåll (s)

Självkänsla och identitet

En stark och positiv självkänsla handlar om att man tycker att man duger och är bra som den man är. Ibland blandar vi ihop självkänsla med självförtroende. Självförtroende handlar mer om att veta att man är duktig på att prestera, att man klarar av att göra saker.

Självkänslan betyder mycket för hur en mår. En stabil självkänsla hjälper oss att våga göra saker, och att säga ja och nej och att våga ta bra beslut. Om det är jobbigt med självkänslan kan det leda till att man låter bli att göra sånt som vi egentligen vill. Självkänslan kan vara starkare eller svagare i olika perioder i livet och den kan också vara olika stabil i olika situationer. När den är bra påverkas en inte så mycket av vad andra säger eller tänker.

Tecken och symptom

Det kan vara svårt att må riktigt bra om du har svag självkänsla. Den som har svag självkänsla kan vara upptagen av att försöka göra rätt eller prestera. Då kan det till exempel vara svårt att delta aktivt i sociala sammanhang.

En person med svag självkänsla kan vara särskilt känslig för kritik och motgångar. Om personen har lätt för att tolka händelser negativt får hen på så vis gång på gång bekräftat att hen är dålig. Ofta kan personen vara rädd för att misslyckas och därför kanske hen inte skaffar sig nya erfarenheter som kan förändra de tankar och känslor hen har om sig själv.

Det är vanligt att personen blir mer sårbar för oro, depression och ångest om hen har en svag självkänsla.

Stöd och hjälp vid svårigheter kring självkänsla och identitet

För stöd till dig som är förälder kan du vända dig till Sollentuna föräldrastöd.

Källa

Ungdomsmottagningen på nätet, UMO

Om självkänsla, självförtroende och självbild på 1177.se