Till navigation Till innehåll (s)

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

 En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar. Beroende av vilken typ av funktionsnedsättning det handlar om finns olika former av stöd. Läs mer om den funktionsnedsättning som det handlar om och vilket stöd du behöver. Några kan du läsa mer om här på SAGA Sollentuna och andra kan du söka information om på 1177.se

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP eller ryggmärgsbråck. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och ADHD. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker.

Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Tecken och symptom

Olika beroende på vilken typ av funktionsnedsättning det handlar om. Läs mer under respektive funktionsnedsättning. 

Stöd och hjälp

Beroende av vilken typ av funktionsnedsättning det handlar om finns olika former av stöd.

Källa

Funktionsnedsättning, 1177