Till navigation Till innehåll (s)

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, innebär att personen hanterar starka känslor på ett sätt som kan bli skadligt. Det finns behandlingar som kan hjälpa. Det finns även mycket en själv kan göra själv för att må bättre. Emotionellt instabilt personlighetssyndrom kallas ibland också borderline personlighetssyndrom.

Tecken och symptom

Den som har EIPS har ofta starka känslor som växlar snabbt. Hen kan ofta försöka att hantera starka känslor genom ett beteende som kan bli destruktivt för personen själv. Det är också att uppleva  svårigheter i nära relationer. 

Att få diagnosen EIPS behöver inte betyda att personen alltid kommer att ha den. Många lär sig med tiden att hantera sina känslor och relationer och kan leva ett bra liv.

För att få diagnosen ska minst hälften av följande symtom stämma in:

  • Personen har en stark rädsla att bli övergiven.
  • Man har förvirrade tankar och känslor inför dig själv och upplever ofta att självbilden inte stämmer överens med omgivningens uppfattning.
  • Man upplever ofta en inre tomhet.
  • Personen har starka känslor som snabbt kan förändras från ett extremt känsloläge till ett annat. 
  • Känslor för andra personer kan växla snabbt, från exempelvis intensiv beundran till extrem nedvärdering.
  • Personen kan känna en intensiv ilska som omgivningen uppfattar som överdriven i förhållande till orsaken.
  • Man kan ibland bli väldigt misstänksam eller uppleva det som sker som overkligt.
  • Personen kan vara impulsiv och kan ofta utveckla ett beroende av något slag.
  • Hen kan skära sig eller skadar sig själv på andra sätt. samt ha självmordstankar.

Stöd och hjälp vid emotionellt instabilt personlighetssyndrom

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC.

Personer över 18

Om personen är över 18 år kontakta vårdcentralen för vård och vid behov hjälp med att komma till en specialistmottagning. 

Källa

1177.se