Till navigation Till innehåll (s)

Autism

Autism är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar en persons sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor.

Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person.

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har att göra med hur hjärnan fungerar och hanterar information. Den som har Autism har inte en sjukdom utan fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Det kan i sig leda till att barnet eller ungdomen mår dåligt, känner sig utanför eller saknar gemenskap med andra.

På grund av de svårigheter som personen i fråga upplever kallas det för en funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Det är vanligt att ha andra funktionsnedsättningar samtidigt med autism, till exempel adhd eller tics.

För att kunna avgöra om ett barn har autism görs en neuropsykiatrisk utredning hos bland annat BUP. I en familj där ett barn eller ungdom har en diagnos inom autismspektret kan behöva hjälp på olika sätt, till exempel har du rätt att ansöka om insatser med stöd av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL (socialtjänstlagen). Se ”stöd/hjälp” och vård och omsorgskontoret. 

Tecken och symtom

Den som har autism eller andra diagnoser inom spektret kan ha svårt i samspelet andra. Det kan också innebära att:

  • Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner.
  • Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt
  • Vissa intressen tar upp en stor del av tiden
  • Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.
  • Det kan vara svårt att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana.
  • Starka reaktioner på sinnesintryck som till exempel ljud, lukter och smaker.

Stöd och hjälp vid autism-och aspergerdiagnoser

Ideella föreningar och intresseorganisationer

Riksförbundet Attention

Autism- och Aspergerförbundet

Källa

Autismspektrumtillstånd AST, 1177