Till navigation Till innehåll (s)

Ekonomiska problem

Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter och till goda livschanser. Barn påverkas också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler. Det påverkar den psykiska hälsan.

Barn till ensamstående föräldrar har en avsevärt förhöjd fattigdomsrisk jämfört barn till sammanboende föräldrar. Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden och saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar.

För dig som arbetar i skolan eller med fritidsaktiviteter

När skolan eller idrottsklubben anordnar aktiviteter som medför kostnader kan detta upplevas som väldigt jobbigt för barn i familjer med knappa marginaler. Rädda barnen har sammanställt tips från barn på hur barn vill bli bemötta i sådana lägen:

  • Fråga aldrig rakt ut i klassrummet, om någon inte har råd
  • Ta inte för givet att alla kan betala även om det ”bara” kostar 10, 20, 50 eller 100 kronor.
  • Om du som vuxen tror att ett barn kanske inte ha råd, ta barnet åt sidan och fråga om han eller hon har möjlighet att betala. Bättre att fråga än att riskera att skämma ut barnet inför andra.
  • Ignorera inte situationen. Prata med barnet, men gör det avskilt.
  • Som vuxen ska du ta ansvar för situationen, låt inte barnet göra det. Barnet vill inte behöva gå till läraren/ledaren i efterhand och säga att hon/han inte har råd.

”På marginalen. Vardagen bakom  barnfattigdomsstatistiken” Rädda barnen

Tecken och symptom

Att växa upp i fattigdom kan innebära känslor och av skuld och skam. Det finns barn som inte vågar berätta om sin situation och som är rädda för att bli retade eller hamna utanför gemenskapen. Att ha det ekonomiskt svårt kan också medföra att barn undviker sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter som kostar pengar. Om du märker att ett barn mår dåligt eller oroar sig för sig och sin familjs situation så kan barnet må bra av att få prata om situationen. 

Stöd och hjälp vid ekonomiska problem

Information till dig som är förälder om ekonomiskt bistånd

Källa

Millenniebarnen – om ekonomisk utsatthet under uppväxten, Rädda barnen  

Barnfattigdom i Sverige, Rädda barnen