Till navigation Till innehåll (s)

Dyskalkyli

Dyskalkyli innebär att du har stora svårigheter att klara matematik i vardagen och att hantera information med siffror. Svårigheterna märks ofta redan i förskolan eller under de första skolåren. Ibland märks det inte förrän i vuxen ålder.

 Det förekommer att personer med dyskalkyli också har läs- och skrivsvårigheter. Många barn tycker att matematik är svårt, men orsaken är oftast inte dyskalkyli. Problemet kan i stället vara att det till exempel finns brister i undervisningen, att barnet har hög frånvaro eller har tränat för lite på matematik. Att ha svårt för matematik kan också bero på att barnet har allmänna inlärningssvårigheter, dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD eller autismspektrumsyndrom, som kallas ASD. 

Tecken och symptom

Det här är några typiska symtom på att ett barn kan ha dyskalkyli. Det inte nödvändigtvis ett tecken på dyskalkyli om barnet bara har ett av symtomen, utan flera av följande punkter måste stämma:  

  • Barnet har stora svårigheter med att automatiskt uppfatta antal eller mängd.
  • Barnet har problem med att förstå vad siffrorna står för.
  • Barnet har svårt att räkna ut även låga tal. Det tar tid men kan ändå bli fel.
  • Barnet blir ofta kvar i tidiga sätt att räkna, till exempel att räkna på fingrarna.
  • Barnet kan kasta om siffror samt har svårt att minnas sifferserier och talfakta.
  • Barnet har problem med att lära sig klockan och har en osäker tidsuppfattning.
  • Barnet har svårt att förstå pengars värde och att hantera växelpengar.
  • Barnet har dåligt lokalsinne. Hen kan också ha svårt att skilja mellan höger och vänster samt att läsa kartor och tidtabeller.

Stöd och hjälp vid dyskalkyli

Ideella föreningar

Föräldraföreningen för dyslektiska barn

Dyslexiföreningen

Källa

Dyskalkyli, 1177