Till navigation Till innehåll (s)

Samverkan om ett barn

Om ditt barn eller ungdom har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och kommunen, kan ni få stöd genom en samordnad plan, en så kallad SIP.

En samordnad plan,  SIP ska utgå från vad barnet behöver. Barnet själv ska alltid få möjlighet att göra sin röst hörd på en nivå som är lagom för dess ålder och mognad. Familjen runt barnet har en viktig roll och ni behöver självklart vara delaktiga i planeringen. Förskola och skola kan också delta i arbetet med samordnad individuell plan.

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Initiativ till en SIP kan komma både ifrån personal inom kommunen eller hälso- och sjukvården men också ifrån barnet/den unge/familjen i fråga.

I planen ska det framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller regionen ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp.

Källa

Om SIP på 1177.se