Till navigation Till innehåll (s)

Missbruk i familjen

Missbruk är ett upprepat användande av alkohol, droger eller spel om pengar, på ett sådant sätt att det leder till oönskade konsekvenser på flera områden i livet. Miss­bruk hand­lar in­te ba­ra om al­ko­hol ut­an kan även hand­la om olika dro­ger. Miss­bruk gör att för­må­gan att va­ra för­äl­der för­säm­ras.

Även om det ald­rig var me­ning­en, blir ett barn till en miss­bru­kan­de för­äl­der li­dan­de av miss­bru­ket. Barn till föräldrar med alkoholproblem har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, att inte klara av skolan och att på sikt utveckla egna problem med alkohol och andra droger. Man vet också att hjälp och stöd under uppväxten skapar större förutsättningar för att må bra.

För barn kan ett miss­bruk i fa­mil­jen in­ne­bä­ra att:

  • Barnet får uppleva negativa personlighetsförändringar hos sin förälder när den är påverkad. Det kan handla om att föräldern blir aggressiv, låter konstig på rösten eller tappar omdömet och gör saker som aldrig skulle hända när föräldern är nykter.
  • Det förekommer lögner i familjen. Medlemmarna i en familj där det finns missbruk vill ofta dölja missbruket för omvärlden. Barnet kan känna sig tvunget att ljuga för att skydda sin mamma eller pappa.
  • Barnet får ta på sig för mycket ansvar, till exempel om man är äldst av syskonen får hjälpa sina småsyskon med det som en påverkad förälder inte sköter om. Att leka och läsa läxor får man inte tid med.
  • En ökad risk för att det blir mycket bråk och konflikter i familjen. En berusad förälder kan reagera starkt och bli arg över saker som i vanliga fall inte väcker någon ilska. För ett barn blir hemmet inte en trygg plats att vara på när man inte vet vad som kan hända.

Tecken/symptom

Barn som har föräldrar som missbrukar kan reagera eller visa det på olika sätt. En del barn berättar om sin situation för personer i sin närhet medan andra barn håller det inom sig, är extra skötsamma och anpassar sig till omgivningen. Den som är vuxen och arbetar med barn kan genom att fråga hur barnet har det och vara beredd på att lyssna hjälpa barnet att berätta om sin situation. På så sätt kan du som vuxen medverka till att barnet kan få hjälp. 

Oro för barn

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av anmälningsskyldighet är skyldig att anmäla till socialtjänsten.

Mer om oro för barn och att göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd och hjälp vid missbruk i familjen för barn och unga

Stöd och hjälp vid missbruk i familjen för vuxna

Mer om alkohol

Mer om narkotika

För vuxna/föräldrar

Beroendemottagningen kan hjälpa dig om du är över 18 år och upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Du som är anhörig kan få anhörigstöd.

Beroendecentrum Stockholm för information om specialistmottagningar och akut beroendevård.

Övriga sidor

Alkoholprofilen - ett webbtest

Alkohollinjen

Alkoholhjälpen

1177 Vårdguiden

IQ fakta om riskbruk

AA-Anonyma alkoholister

Länkarnas riksförbund

NA anonyma narkomaner

Spelberoendes riksförbund

Kommunens drogförebyggande arbete

Källa

Spela roll

Missbruk och beroende

Våga se, våga agera när ungdomar far illa