Till navigation Till innehåll (s)

Självskadebeteende

Självskadebeteende innebär att personen medvetet gör illa sig själv fysiskt. Att skada sig är ofta ett sätt att undvika svåra och obehagliga känslor. Det kan också vara ett sätt att slippa tänka på svåra minnen eller upplevelser. Det är också vanligt att den som skadar sig själv har mycket självkritiska tankar.

Tecken och symptom

På vilket sätt personen skadar sig själv kan variera. Det kan också finnas olika anledningar till att man någon sig själv, exempelvis:

  • Det kan vara ett sätt att hantera jobbiga känslor. Det kan t.ex. handla om nedstämdhet, ångest, stress eller oro.
  • Det kan vara ett sätt att sätta igång känslor om personen känner sig avstängd eller tom.
  • Det kan vara ett sätt att straffa sig själv. Personen kanske är arg eller besviken på sig själv.
  • Det kan vara ett sätt att visa andra att något är fel. Pesonen kanske behöver hjälp att förändra något som är jobbigt.
  • Det kan bero på att negativa tankar om sig själv. Att skada sig kan höra ihop med låg självkänsla.
  • Det kan handla om att personen blir påverkad av att andra runt omkring mår dåligt eller skadar sig

Stöd och hjälp vid självskadebeteende

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC eller Rädda barnens Malinamottagningar för barn 0-5 år.

För personer över 18 år

Om personen är över 18 år kontakta vårdcentralen för vård och vid behov hjälp med att komma till en specialistmottagning. 

Källa

Att skada sig själv, 1177

Att skada sig själv, UMO