Till navigation Till innehåll (s)

Tourettes

Tourettes syndrom innebär att barnet har rörelsetics och ljudtics under minst ett år. Det är vanligt att ticsen kommer olika ofta och att det varierar mellan rörelser och ljud.

Tics är ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser eller ljud. Tics kan förekomma i enkla eller svåra former. Ibland kan tics minska eller försvinna av sig själva. Det finns enkla och svåra tics som båda kan förekomma som ljud eller rörelser. Tics som är rörelser kallas också för motoriska tics. Tics som är ljud heter även vokala tics.

Tecken och symtom

  • Barnet blinkar med ögonen eller rynkar näsan.
  • Barnet rycker på axlarna, flaxar med armarna eller liknande.

Exempel på svåra tics:

  • Barnet upprepar vissa ord eller meningar.
  • Barnet slår mot sin egen kropp.
  • Barnet härmar någon annans beteende eller upprepar vad andra säger
  • Barnet gör sexuella gester eller säger ord som har sexuell betydelse

Det är vanligt att barnet får de första ticsen mellan fyra och sex år. Det är ofta ögonblinkningar eller ansiktsrörelser, som också kallas för enkla tics. Ticsen brukar under perioder öka eller minska. De kan exempelvis bli värre när barnet känner stress eller ångest eller är trött.

Stöd och hjälp vid Tourettes

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC eller Rädda barnens Malinamottagningar för barn 0-5 år.

Källa

Tourettes syndrom hos barn, 1177