Till navigation Till innehåll (s)

Våld och övergrepp samt våld i nära relationer  

Våld kan vara fysisk misshandel som slag, sparkar och knuffar. Våld kan också vara psykisk, som att hota, skrämma, kalla någon för kränkande och sårande saker och att ständigt kritisera och avvisa.

Att som barn utsättas för våld risker att skada barnets hälsa och utveckling. Det är skadligt för barn både att själva utsättas för direkt våld och att se någon annan utsättas för våld. Om du är förälder och du rädd att du ska använda våld mot ditt barn eller har använt våld är det viktigt att du söker hjälp för både ditt barn och din egen del. Om du lever i en våldsam relation finns det hjälp att få.

Tecken och symptom

Barn är individer och kan må dåligt på många olika sätt, och av olika anledningar. Varje person som far illa har olika sätt att reagera och hantera det. Barnet kan till exempel ha ett eller flera av dessa besvär:

  • nervös
  • orolig
  • mycket arg
  • irriterad
  • ledsen.

Det är också vanligt att ha besvär i kroppen på något sätt. Det kan till exempel ont i magen, ont i huvudet, ångest eller sömnsvårigheter.

En del barn är borta mycket från skolan, kränker andra barn, skadar sig själv, begår brott eller använder droger. Det finns också barn som inte visar utåt att de far illa. De tystnar och drar sig undan. En del barn är mycket ensamma.

Barnet kan också ha skador på eller i kroppen, så som blåmärken, svullnader och brännskador.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av anmälningsskyldighet är skyldig att anmäla till socialtjänsten.

Mer om oro för barn och att göra en anmälan till socialtjänsten

Beroende av barnets behov och situation finns det olika verksamheter som barnet kan få hjälp genom för att bearbeta sina upplevelser. Kontakta socialkontoret för att få råd i vart du kan vända dig.

Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan, ungdomsmottagningen eller fältteamet för att stöd i hur du kan söka hjälp.

Information om socialtjänsten till dig som är ung på Soc för unga-sidorna 

Stöd och hjälp vid våld, övergrepp och våld i nära relation

 

Andra organisationer

Du som vuxen kan söka vård på vårdcentralen där du kan du få hjälp att dokumentera dina skador, även om du just nu inte skulle vara redo att göra en polisanmälan.

Kontakta polisen på 114 14 om du inte är akut. Vid pågående brott – ring 112.

Brottsofferjouren

Manscentrum 

Operation Kvinnofrid

Kvinnofridslinjen (gratis nationell stödtelefon)

Sollentuna kvinnojour (stöd för utsatta kvinnor)

Akillesjouren (stöd för utsatta män)

Origo (stöd mot hedersrelaterat våld)

Terrafem (kvinnojour på flera språk)

Polisen om våld i nära relation

Indra Queer Trans & Tjejjour

Sjukvårdsrådgivningen (om våld i nära relationer)

jagvillveta.se (infosida om brott för barn och unga)

Stödcentrum för unga brottsoffer

Källa

Om att bli utsatt för våld i nära relationer på 1177.se