Till navigation Till innehåll (s)

Alkohol

De flesta vet att det inte är bra att dricka mycket alkohol men det kanske är mindre känt att det är farligare att dricka som ung. Hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern och därför är den unga hjärnan känsligare. Alkohol gör bland annat att du får sämre omdöme och tankeförmåga.

Många ung­do­mar pro­var nå­gon gång al­ko­hol in­nan de fyl­ler 18 år och en del pro­var även nar­ko­ti­ka eller dopingmedel. De flesta provar bara någon gång medan andra kan få ett beroende.

Föräldrarna är viktiga förebilder för hur man beter sig mot andra och hur man tar hand om sig själv. Det gäller till exempel alkohol- och tobaksvanor. Det har till exempel visat sig att de ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar dricker mer än de som inte får dricka alkohol hemma.

Tecken och symptom 

Det är inte alltid lätt att upptäcka om en ungdom har börjat dricka alkohol eller dricker alkohol på ett problematiskt sätt. Du som är förälder till ett tonårsbarn kan komma en god bit på vägen genom att vara närvarande som förälder och vara uppmärksam på ditt barns beteende och på förändringar i det. Att ungdomen kommer hem berusad är såklart ett uppenbart tecken. Att din ungdom råkat ut för olyckor när hen varit ute på kvällen eller att skolprestationerna försämras kan du också vara observant på.  

Stöd och hjälp

Du kan också vända dig till elevhälsan på skolan eller fältteamet för att få hjälp vidare.

Källa

1177

IQ

Drugsmart