Till navigation Till innehåll (s)

Tvångssyndrom/ OCD

Alla kan ha tvångsliknande tankar och idéer ibland. Till exempel att kolla att dörren är låst en extra gång eller att ha en låt som har fastnat i huvudet.

Det är vanligt och brukar oftast inte vara tvångssyndrom. Under en period kan tvångsliknande tankar och idéer vara ett sätt att hantera något som känns svårt, till exempel något man är rädd för. Det är en naturlig del av utvecklingen.

Ibland kan det bli ett bekymmer, till exempel om man är väldigt upptagen av sitt tvång, om det tar mycket tid eller gör att man inte kommer iväg till skolan kan det vara tvångssyndrom. Den som har tvångssyndrom har oftast både tvångstankar och tvångshandlingar men ibland bara tvångstankar. Om det är såhär behöver man stöd och hjälp. Tvångssyndrom kallas också för OCD - obsessive-compulsive disorder.

Tecken och symptom

Tvångstankar; tankar eller fantasier som kommer fast personen inte vill det. De kan kännas obehagliga, ge ångest eller bara vara irriterande.

Tvångshandlingar: när personer känner att hen behöver göra vissa saker för att minska ångesten när tankarna kommer. Personen kan också uppleva att hen måste utföra handlingarna för att förhindra att det hen tänker ska hända i verkligheten. Exempel:

  • Personen upprepar ett visst ord i tankarna.
  • Personen tvättar händerna ofta för att hen är orolig för smuts eller bakterier.
  • Personen sorterar saker på ett visst sätt tills det känns helt rätt.
  • Personen kollar att till exempel spisen är avstängd, fast hen redan har gjort det flera gånger.

Stöd och hjälp vid tvångssyndrom/OCD

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC eller Rädda barnens Malinamottagningar för barn 0-5 år.

Källa

1177.se