Till navigation Till innehåll (s)

Självmordstankar

Vem som helst kan få problem eller hamna i situationer som känns omöjliga att ta sig ur. Då kan döden framstå som en möjlig väg bort från lidandet. Det kan exempelvis handla om besvikelse över att inte leva upp till egna eller andras förväntningar, svåra förluster eller ett misslyckande.

Det går inte alltid att förklara varför man får självmordstankar, men de utlöses nästan alltid av ett svårt psykiskt lidande. När man mår psykiskt dåligt kan förmågan att hitta lösningar på problem bli tillfälligt nedsatt och då kan självmord framstå som en utväg. Till den som har självmordstankar är det viktigaste budskapet att söka hjälp eller prata med någon hen har förtroende för. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över.

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att du gör något direkt. Våga fråga hur personen mår och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. Du kan också hjälpa personen att söka mer stöd på annat håll.

Tecken och symptom

Tips från suicide zero: Var uppmärksam på om du uppfattar att den unge inte längre är sig lik – och fråga hur barnet/ungdomen mår. Tecken att vara vaksam på hos en person/ungdom:

 • Är sig inte lik, t.ex. att en tidigare glad och aktiv ungdom är passiv, uttrycker att hen är trött och inte orkar
 • Skolfrånvaro/slutar delta i skolan
 • Skolprestation eller betyg försämras
 • Umgänge med andra som inte mår psykiskt bra
 • Negativ uppmärksamhet på det egna utseendet
 • Personen är mer irriterad eller argsint, känslomässigt labil, ledsen och tillbakadragen
 • Talar om hopplöshetskänslor och om att vara hjälplös eller värdelös.
 • Sluta bry sig om sitt utseende.
 • Uttrycker dödstankar – exempelvis genom teckningar, berättelser och sånger – ta avsked av folk i sin omgivning och/eller ge bort ägodelar.
 • En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

Ibland kan en självmordsnära person plötsligt upplevas som ovanligt lugn av sin omgivning. Var uppmärksam på detta då det kan vara det tecken vi får på ett beslut att fullfölja en självmordsplan.

Tecken att vara observant på hos barn och yngre tonåringar:

 • Gråter ofta
 • Talar om huvudvärk, magont eller bröstsmärtor, det vill säga att den begynnande depressionen visar sig i kroppssmärtor.
 • Ängsliga, allmänt oroliga och visa separationsrädsla som kan uttryckas i skolvägran.
 • Mer trotsiga, omdömeslösa, samvetslösa och svårstyrda.
 • Rädslan och känsla av maktlöshet som kan slå över i aggressivitet mot omgivningen. Att vilja avreagera sig eller ge igen på andra är vanligt och ibland kan det till och med yttra sig i att till exempel börja plåga djur.

Stöd och hjälp vid självmordstankar

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa. För lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan du vända dig till en vårdcentral för behandling inom första linjens psykiatri. Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan och ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal hos en kurator, som vid behov kan hänvisa dig vidare. För barn under 6 år kan du vända dig till BVC eller Rädda barnens Malinamottagningar för barn 0-5 år.

För personer över 18 år

Om personen är över 18 år kontakta vårdcentralen för vård och vid behov hjälp med att komma till en specialistmottagning. 

Om personen mår mycket dåligt och inte vill ta emot hjälp kan det bli aktuellt med tvångsvård. Ring polisen på 114 14 dygnet runt, eller 112 om det är akut.

Ideella organisationer

Suicide Zero

En ideell organisation som arbetar nationellt för att minska antalet självmord.

Suicide Zeros

Riksförbundet SPES

Suicidprevention och efterlevandes stöd – en organisation som drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord.

Riksförbundet SPES

 Mind

 En ideell förening som arbetar med att ge medmänskligt stöd och att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och självmord.

MINDs webbplats

BRIS

En organisation som arbetar nationellt med stöd till barn och unga.

Bris webbplats

Övriga länkar

1177.se

Stötta någon som har självmordstankar, UMO