Till navigation Till innehåll (s)

Psykos

Att bli psykotisk brukar vara mycket stressande och förvirrade för barnet eller ungdomen men också för familj, vänner och omgivning därför att upplevelsen är så främmande, konstig och svår att förstå.

Innan en person får de typiska symptomen på psykos brukar det ofta finnas små och otydliga förändringar av personens tankeliv, känsloliv och beteende. Hon kanske upplever att hon själv eller omvärlden känns förändrad eller konstig på ett sätt hon inte riktigt kan förklara. Anhöriga och vänner känner ofta att något inte står rätt till utan att veta exakt vad problemet är.

Tecken och symptom

Tankeförloppsstörningar

Tänkandet blir förvirrat och talet kan bli obegripligt för omgivningen. Personen kan hoppa från ämne till ämne, och förlora sig i diffusa resonemang.

Vanföreställningar 

En vanföreställning är ett tankeinnehåll eller en uppfattning om verkligheten som klart avviker från det som omgivningen tycker är rimligt och personen kan inte övertalas om motsatsen, utan håller fast vid sin föreställning.

Hallucinationer 

Sinnesintryck som upplevs helt verkliga men uppstår utan yttre påverkan. Hörselhallucinationer är vanligast men hallucinationer kan upplevas genom alla sinnen.

Förändrad och nedsatt social funktionsförmåga

Svårigheterna att rätt tolka omvärlden leder ofta till nedsatt förmåga att prestera i skolan eller på fritiden.

Stöd och hjälp vid psykos

Personer över 18

Om personen är över 18 år kontakta vårdcentralen för vård och vid behov hjälp med att komma till en specialistmottagning. 

Om personen mår mycket dåligt och inte vill ta emot hjälp kan det bli aktuellt med tvångsvård. Ring polisen på 114 14 dygnet runt, eller på 112 om läget är brådskande.

Källa

Psykos, BUP