Till navigation Till innehåll (s)

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Det är vanligt att man blir sjuk för första gången i tonåren. Risken att insjukna är större om man har en nära släkting som har sjukdomen. Det är vanligt att sjukdomen börjar med en eller flera depressioner.

Tecken och symptom

När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom mår man ofta bra och kan ofta leva som vanligt.

Stöd och hjälp vid bipolär sjukdom

BUP behandlar svårare psykisk ohälsa såsom bipolär sjukdom. Du kan även vända dig till elevhälsan på skolan eller vårdcentralen för att vid behov få hjälp vidare.

Personer över 18

Om personen är över 18 år kontakta vårdcentralen för vård och vid behov hjälp med att komma till en specialistmottagning. 

Källa

1177.se