Till navigation Till innehåll (s)

Svårigheter i föräldraskapet

För­äld­rar är vik­ti­ga för si­na barn, men ibland kan det va­ra svårt att va­ra den för­äl­der man vill va­ra. Det kan bli mycket skrik och bråk, ditt barn kanske inte kan sova, inte trivs i skolan eller förskolan. Eller så kanske du behöver hjälp med att stärka ditt barns självkänsla.

Ibland kan svårigheterna i föräldraskapet bero på omständigheter såsom ekonomiska problem, missbruk eller samspels/anknytningssvårigheter. 

Tecken och symptom

Att känna sig ledsen, orolig eller uppgiven, arg eller frustrerad som förälder är inget konstigt eller ovanligt. När det är läge att söka stöd i föräldraskapet är olika från person till person.

Stöd och hjälp vid svårigheter i föräldraskapet

Källa

Om föräldraskap på sollentuna.se