Till navigation Till innehåll (s)

Dataspelsberoende

De flesta unga som spelar datorspel gör det utan att det får negativa konsekvenser men ibland kan datorspelandet bli problematiskt. Gaming disorder är ett spelbeteende med försämrad kontroll där personen prioriterar spelandet högre än andra aktiviteter och intressen.

Gaming disorder är ett tillstånd som numera är sjukdomsklassad och en diagnos i ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Eftersom diagnosen ännu inte har någon officiell svensk översättning används det engelska begreppet Gaming disorder i Sverige. Det finns samband mellan dataspelande och psykisk ohälsa, såsom depression och ångest. Den som spelar mycket kan även få problem med den fysiska hälsan, skolarbete, sömn och sociala relationer.

Tecken/symptom

Tecken att vara vaksam på:

  • Förlorad kontroll över spelandet
  • Prioriterar spelande framför andra intressen och aktiviteter
  • Att spelandet ger negativa konsekvenser på det psykologiska välbefinnandet
  • Skolfrånvaro och skolavhopp
  • Familjekonflikter
  • Social isolering

Stöd och hjälp vid dataspelsberoende

Du kan också vända dig till elevhälsan på skolan eller fältteamet för att få hjälp vidare.

Källa

Samband mellan dataspel och spel om pengar, Folkhälsomyndigheten

När datorspelandet blir problematiskt, Länsstyrelsens kunskapsöversikt