Till navigation Till innehåll (s)

Språkstörning

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. Men de flesta barn följer en förväntad utvecklingskurva. Om ett barns språkutveckling är annorlunda eller mycket långsam kan barnet ha en språkstörning.

En logoped kan avgöra om ett barn har en språkstörning. Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna. En språkstörning kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder, men svårigheterna visar sig på olika sätt i olika åldrar. Barn i förskolan med språkstörning har ofta problem med uttal och meningsbyggnad. I grundskolan kan det däremot visa sig som olika slags läs- och skrivsvårigheter.

Tecken och symptom

Språkstörning kan visa sig på olika sätt beroende på ålder. Här är några exempel:

  • har svårt att förstå det du och andra säger.
  • använder färre ord i sitt tal.
  • har kortare eller ofullständiga meningar.
  • har stora svårigheter att uttala ord.

Stöd och hjälp vid språkstörning

Du får där hjälp att komma vidare om ditt barn behöver träffa en logoped. Du kan också själv kontakta en logopedmottagning för att undersöka möjligheten att skicka in en egen vårdbegäran.

Källa

Språkstörning hos barn, 1177  

Specialpedagogiska skolmyndigheten