Till navigation Till innehåll (s)

Barn som begår eller utsätts för brott

Att begå en kriminell handling innebär att på något sätt bryta mot lagen. När någon i familjen begår ett brott påverkas ofta resten av familjen på olika sätt. Den som själv har blivit utsatt för ett brott kan ofta behöva stöd och hjälp efteråt.

Tonåren är den mest brottsintensiva perioden i livet. Både flickor och pojkar begår och utsätts för brott, men pojkar begår fler och grövre brott. Pojkar utsätts också oftare än flickor för våldsbrott.

De flesta unga som begår brott gör det vid något enstaka tillfälle. En mindre grupp begår många brott. De vanligaste brotten bland unga är snatteri/ringa stöld och skadegörelse. Anledningen till att unga blir inblandade i kriminalitet kan vara många och ha både med individen själv att göra liksom omständigheter i familjen och i umgängeskretsen. Unga utnyttjas ibland av äldre kriminella till att göra tjänster eller begå brottsliga handlingar åt dem. 

Tecken och varningssignaler 

Tecken och varningssignaler på att ett barn är inblandad i kriminalitet. I polisen och länsstyrelsernas skrift ”Gängsnacket - En guide för föräldrar och andra viktiga vuxna” finns några varningstecken som du som vuxen kan vara uppmärksam på. Var uppmärksam på om barnet:

  • Ändrar attityd, döljer saker eller börjar ljuga.
  • Börjar umgås med äldre ungdomar eller vuxna.
  • Swishar pengar eller har mer egna pengar än förut.
  • Kommer hem med dyra saker och kläder, skaffar ytterligare en mobil.
  • Har nya värderingar.

Broschyren "Gängsnacket" finns på olika språk. Du kan se allt material på Polismuseets webbsida för informationsmaterial.

Jag vill läsa mer information om "Gängsnacket".

Stöd och hjälp när barn utsätts eller utsätter andra för brott

Vid pågående brott – ring 112. Kontakta polisen på 114 14 om det inte är akut. Det går också att tipsa polisen via deras hemsida.

Ta mig till sidan "Tipsa polisen" på webben 

Stöd och hjälp för barn som begår eller utsätts för brott

Information och organisationer som kan hjälpa

Bris

Bris erbjuder stöd och information både för unga som är inblandade i brott och för unga som är oroliga på grund av kriminella gäng.  Det finns också information för föräldrar. Bris har stödtelefoner för barn och föräldrar. 

Jag vill läsa mer om Bris på deras hemsida

Polismyndigheten

På Polisens hemsida finns bland annat information om vad som händer vid en polisanmälan, hur man gör en polisanmälan samt en guide till föräldrar.

Från anmälan till rättegång - polisens webb

Foldern "Gängsnacket"

Kriminalvården

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och verkställer straff samt minskar återfall i brott. Mer information finns på webbsidan. 

Kriminalvårdens webbsida.

Insidan

Insidan är Kriminalvårdens webbplats som för barn och unga som har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Insidans webbsida

Jag vill veta.se

Jagvillveta.se är en webbplats som samlar information för barn och unga om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.

Jagvillveta.se

Brottsoffermyndigheten

En myndighet som samlar information till dig som har utsatts för brott, till exempel hur en rättegång går till och vilken ersättning du kan ha rätt till.

Brottsoffermyndighetens webbplats

Brottsofferjouren

Organisationen hjälper dig som är brottsoffer, vittne eller anhörig.

Brottsofferjourens webbplats

Bufff

Bufff är en förening som ger stöd till barn och deras familjer där någon har gjort ett brott.

Bufffs webbplats

Källor

Ung och misstänkt för brott - Polisen

Gängsnacket