Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Ersättning för daglig verksamhet. Samt faktureringsinformation.

Ersättning

Information om habiliteringsersättning för 2021

Ersättning för daglig verksamhet från och med 1 april 2022

HAB-ersättningen är 8 kr/timme.

Information om ersättning för basala hälso- och sjukvårdsinsatser

För de företag som ligger utanför Sollentuna kommun och själva ansvarar för att utföra basala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL, tillkommer 9 kronor på ordinarie ersättning, per brukare och dag. I fakturaunderlaget ska denna ersättning särredovisas.

Fakturering

Rutin för fakturering av daglig verksamhet

Övrigt

Påminnelseavgift i samband med försenad fakturering