Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för korttidsvistelse utanför det egna hemmet, från den 1 april 2024

 • Nivå 1: Helt dygn (minst 12 timmar): 2959 kronor per dygn.
               Halvt dygn (upp till 12 timmar): 2373 kronor per dygn.
 • Nivå 2: Helt dygn (minst 12 timmar): 2959 kronor per dygn.
               Halvt dygn (upp till 12 timmar): 2373 kronor per dygn.
 • Nivå 3: Helt dygn (minst 12 timmar): 3897 kronor per dygn.
               Halvt dygn (upp till 12 timmar): 2842 kronor per dygn.
 • Nivå 4: Helt dygn (minst 12 timmar): 5283 kronor per dygn.
               Halvt dygn (upp till 12 timmar): 3523 kronor per dygn.
 • Nivå 5: Helt dygn (minst 12 timmar): 7155 kronor per dygn.
               Halvt dygn (upp till 12 timmar): 4227 kronor per dygn.

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk (nivå samt helt eller halvt dygn). 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.