Till navigation Till innehåll (s)

Vi vill veta vad du tycker

Har du synpunkter som rör vårt arbete på vård- och omsorgskontoret eller någon av kommunens utförare vill vi veta det. Detta är viktigt för vårt systematiska kvalitetsarbetet.

För att lämna en synpunkt fyller du i blanketten i följande e-tjänst. 

Om du lämnar dina kontaktuppgifter när du skickar in din synpunkt kommer du att få en återkoppling. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter anonymt. Om du väljer att lämna en synpunkt anonymt kommer du inte att få någon återkoppling.

E-tjänst för synpunkter och avvikelser

Vad är en synpunkt?

En synpunkt kan vara ett klagomål, beröm eller förslag. Det kan gälla kvaliteten på kommunens egna verksamhet eller på verksamheter som utför insatser på uppdrag av kommunen.

Vad händer när vård- och omsorgskontoret har fått in en synpunkt som berör dig som utförare i kommunen?

Vård- och omsorgskontoret får ibland in synpunkter som berör en specifik utförare i kommunen. I de flesta fall görs bedömningen att berörd utförare behöver hantera denna och synpunkten skickas till berörd utförare via mejl. I mejlet framgår en beskrivning av synpunkten samt frågor som vård- och omsorgskontoret önskar att få svar på. Vård- och omsorgskontoret önskar först en skriftlig bekräftelse på att du som utföraren har tagit emot synpunkten. Sedan har du som utföraren sju dagar på dig att hantera synpunkten samt återkoppla med svar på de frågor som vård- och omsorgskontoret ställt.