Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning  för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, från den 1 april 2024

 • Nivå 1 Heltid (minst 4 dagar per vecka): 12 360 kronor per månad.
             Deltid (upp till 3 dagar per vecka): 7 108 kronor per månad.
 • Nivå 2 Heltid (minst 4 dagar per vecka): 16 114 kronor per månad.
              Deltid (upp till 3 dagar per vecka): 9 265 kronor per månad.
 • Nivå 3: Heltid (minst 4 dagar per vecka): 17 836 kronor per månad.
              Deltid (upp till 3 dagar per vecka): 10 257 kronor per månad.
 • Nivå 4: Heltid (minst 4 dagar per vecka): 21 701 kronor per månad.
              Deltid (upp till 3 dagar per vecka): 12 478 kronor per månad.
 • Nivå 5: Heltid (minst 4 dagar per vecka): 23 844 kronor per månad.
              Deltid (upp till 3 dagar per vecka): 13 711 kronor per månad.

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk (nivå samt om brukaren vistas heltid eller deltid). 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.