Till navigation Till innehåll (s)

Äldreomsorgslyftet

Nu finns en ny möjlighet ansöka om ersättning för studier via äldreomsorgslyftet 2024

Informationen om äldreomsorgslyftet är uppdaterad för 2024. För medarbetare som beviljats äldreomsorgslyftet under 2023 och som fortsätter sin utbildning under 2024 ska anmälan göras senast i februari 2024 och handläggs prioriterat. Nya ansökningar för studier som påbörjas 2024 kommer att handläggas löpande. Så länge enkäten är öppen och det finns pengar kvar, går det att göra anmälan, dock senast 29 november 2024. 

 

Jag vill veta mer om äldreomsorgslyftet 

Till nyhetsarkivet