Till navigation Till innehåll (s)

Lex Sarah

Alla som arbetar eller praktiserar inom socialtjänstens verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet.

När ni som utförare och verksamhet ser anledning att inleda en utredning enligt lex Sarah ska ni meddela detta till vård- och omsorgskontoret via ett mejl till von@sollentuna.se. Beskriv kortfattat i mejlet utifrån vilka grunder ni väljer att inleda en lex Sarah, kom ihåg att avidentifiera eventuella personuppgifter. Ni kommer att få en bekräftelse på ert mejl och tilldelas ett diarienummer.

Vi rekommenderar er att ni i samband med en lex Sarah-utredning utgår från SKR:s mall.

När ni har slutfört er utredning ska ni skicka denna till von@sollentuna.se, hänvisa alltid till tilldelat diarienummer. Vi vill att det i utredningen framgår vad som har hänt, vilka åtgärder ni har vidtagit eller väljer att vidta, er bedömning av missförhållandet/risk för missförhållandet samt om ni väljer att gå vidare med en anmälan till IVO.

För information om hantering av lex Maria hittar ni det i fliken MAS.

Lex Maria