Till navigation Till innehåll (s)

Lokaler och inventeringar

Informationen gäller endast entreprenader, ej LOV-verksamheter.

Inventarier, sängar, lyftar och taktraverser

Inventarier som möbler, sängar (inkl. madrasser), mobila golvlyftar och taklyftar samt övrig utrustning i de gemensamma utrymmena ägs av kommunen och får disponeras av utföraren under avtalstiden.
Donerade föremål och deponerad konst som ägs av beställaren förvaltas av utföraren under kontraktstiden och återlämnas/överlämnas till ny utförare vid kontraktstidens upphörande.

Inventarieförteckning

Utföraren ska under hela avtalstiden kontinuerligt föra en inventarieförteckning.
Regler för redovisning av inventarier

I maj varje år ska utföraren skicka in en kopia av inventarieförteckningen till vård- och omsorgskontoret, von@sollentuna.se.

Vid behov av lagning eller ersättning av inventarier

Rutin för anskaffning av ersättningsinventarier

Vid behov av hyra av bred säng

Rutin för hyra av bred säng

Kontakt

Kontakta Petra Oidermaa om du har frågor
petra.oidermaa@sollentuna.se
08-579 21718

 

Spol- och diskdesinfektorer, medicinskåp och dylikt

Kontakta MAS Ida Lorenzon om du har frågor
ida.lorenzson@sollentuna.se
08-579 214 20

Trygghetslarm

Kontakta Eva-Lena Lundh om du har frågor
eva-lena.danielsson.lundh@sollentuna.se
08-579 230 09

Fastighetsrelaterade frågor

Om avdelningen för miljö- och hälsoskydd/arbetsmiljöverket eller någon annan myndighet gör en tillsyn av lokalerna ska lokalsamordnare informeras omgående. Detsamma gäller avvikelserapporter och förelägganden.

För frågor gällande

  • Vitvaror i verksamhetslokalerna
  • Besiktning eller renovering av lägenheter
  • Om du inte får kontakt med eller respons från fastighetsvärden

Kontakt

Lokalsamordnare
Aday Barsom
aday.barsom@sollentuna.se
08-579 225 23

Felanmäla till fastighetsvärd

Kontaktlista till fastighetsvärdar

Vägglöss

SLL - Vägglöss – instruktion till öppen- och slutenvård samt särskilda boenden i Stockholms län.