Till navigation Till innehåll (s)

Utbildning Stjärnmärkt för LSS har släppts

Svenskt demenscentrum har nu tagit fram utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS som riktar sig till gruppbostäder och servicebostäder inom LSS.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som Svenskt demenscentrum har tagit fram och nu har de släppt en modell rikad mot LSS. Utbildningen ger grundläggande kunskap om åldrande och demenssjukdom vid intellektuell funktionsnedsättning samt vertyg för att arbeta personcentrerat. Målgruppen för utbildnignen gruppbostäder och servicebostäder. 

Under 2024 har Svenskt Demenscentrum fått ett anslag från Socialdepartementet för att sprida Stjärnmärkt LSS. Utbildningen till Stjärninstruktör, inklusive utbildningsmaterial och kontinuerlig handledning, är då avgiftsfri.

I dagsläget har vård- och omsorgskontoret flera verksamheter inom äldreomsorgen i kommunen som är stjärnmärka. 

Ni kan läsa med på stjärnmärkts hemsida. 

Här kan du läsa mer om stjärnmärkt LSS

Till nyhetsarkivet