Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Ersättning för boendestöd i Sollentuna. Samt faktureringsinformation.

Ersättning

Fakturaunderlag tas ut ur Phoniro Care som PDF-fil tidigast den 10:e varje månad och bifogas fakturan.

Ersättning för boendestöd från och med 1 april 2022

Fakturering

 • Fakturan ska skickas till följande fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna
 • Beställningsreferensen VOK1170-11 gör att fakturan kommer rätt
 • Fakturering ska göras varje månad i efterskott.
 • Kommunen kan ta emot e-faktura.
 • Fakturan ska innehålla följande uppgifter:
  –Er referensperson (namn, telefonnummer, e-adress)
  –Ert organisationsnummer/F-skattenummer
  –Utförd tjänst
  –Datum/period för utförd tjänst
  –Specificerade ersättningsanspråk
  –Ev. avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring
 • Använd brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan

Övrigt

Påminnelseavgift i samband med försenad fakturering