Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för boendestöd, från den 1 april 2024.

Här hittar du information om ersättning som betalas ut för insatsen boendestöd. 

 • Dag (klockan 06.00 till 19.00): 461 kronor per timme.
 • Kväll (klockan 19.00 till 22.00): 494 kronor per timme.
 • Helg (Lördag, söndag och helgdag mellan klockan 06.00 till 22.00): 545 kronor per timme. 

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturaunderlaget tas ut ur Phoniro Care som PDF-fil tidigast den 10:2 varje månad och bifogas till fakturan. 

Fakturan ska även innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.