Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

På denna sida hittar du information om ersättning och faktureringsinformation för dig som är hemtjänstutförare i kommunen.

Ersättning för LOU utförare

I följande fil hittar ni aktuella ersättnignar för våra LOU verksamheter. 

Fakturering

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:

E-faktura

 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1160-13
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1160-13. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk. 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan. 
 • Fakturaunderlag från Phoniro Care i form av en PDF-fil. Denna kan hämtas tidigast den 10:e varje månad.

Kvalitetspeng

Kraven för kvalitetspeng är högre än grundkraven i upphandlingen. Kvalitetspengen kan maximalt uppgå till 23 kronor per timme.

Kvalitetspengen kan betalas ut i två olika nivåer och baseras på tre olika kriterier. Utvärdering av uppfyllnad av krav sker i efterhand och baseras på resultaten under varje tertial (januari till april, maj till augusti och september till december).

Nivåer

 • Nivå 1: Genererar en kvalitetspeng på 10 kr per utförd timme. För att uppfylla kravet för att erhålla kvalitetspeng på nivå 1 ska kriterium 1 samt antingen kriterium 2 eller 3 vara uppfyllda.  
 • Nivå 2: Genererar en kvalitetspeng på 23 kr per utförd timme. För att uppfylla kravet för att erhålla kvalitetspeng på nivå 2 ska samtliga kriterier 1 till 3 vara uppfyllda. 

Kriterier 

Kriterium 1:

 • 80 procent av kunderna ska ha digitalt lås (initialt).
 • 80 procent av all utförd tid ska vara registrerad genom de digitala lås som finns installerade.

Kriterium 2:

 • Andelen utförd tid av anställda med anställningsformen tillsvidareanställning ska år ett överstiga 60 procent, år två överstiga 65 procent och år tre överstiga 70 procent.

Kriterium 3:

 • Andelen utförd tid som registreras av medarbetare med yrkestitel undersköterska ska år ett överstiga 55 procent, år två överstiga 60 procent och år tre överstiga 65 procent.