Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs av MAS och apotekare, årligen på samtliga äldreboenden samt vartannat år på grupp- och servicebostäder (LSS).

Hela läkemedelskedjan granskas, vilket exempelvis innebär kontroll av förvaring i läkemedelsförråd och depå, rutiner för ordination, beställning, leverans, iordningställande och överlämnande av läkemedel samt rutiner för delegering.

Utöver dessa görs det även, vid behov, extra granskningar där hela eller delar av läkemedelshanteringen kontrolleras.