Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs av MAS och apotekare, årligen på samtliga äldreboenden samt hos utföraren av hälso- och sjukvård inom LSS. Vid behov kan MAS även genomföra kvalitetsgranskningar på enskilda grupp- och servicebostäder inom LSS.

Hela läkemedelskedjan granskas, vilket exempelvis innebär kontroll av förvaring i läkemedelsförråd och depå, rutiner för ordination, beställning, leverans, iordningställande och överlämnande av läkemedel samt rutiner för delegering.

Utöver dessa görs det även, vid behov, extra granskningar där hela eller delar av läkemedelshanteringen kontrolleras. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering är en viktig del i MAS uppföljningsarbete och syftar till att säkerställa hög patientsäkerhet.