Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs av MAS och apotekare, årligen på samtliga äldreboenden samt vartannat år på grupp- och servicebostäder (LSS).

Hela läkemedelskedjan granskas, vilket exempelvis innebär kontroll av förvaring i läkemedelsförråd och depå, rutiner för ordination, beställning, leverans, iordningställande och överlämnande av läkemedel samt rutiner för delegering.

Utöver dessa görs det även, vid behov, extra granskningar där hela eller delar av läkemedelshanteringen kontrolleras. 

Äldreboenden

Rapporter 2020

Rapporter 2019

Grupp- och servicebostad enligt LSS

Rapporter 2020

Rapporter 2016