Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs årligen av MAS och apotekare/farmaceut på samtliga äldreboenden samt hos utföraren av hälso- och sjukvård inom LSS. Vid behov kan MAS och apotekare/farmaceut även genomföra kvalitetsgranskningar på enskilda grupp- och servicebostäder inom LSS och socialpsykiatri.

Hela läkemedelskedjan granskas, vilket exempelvis innebär kontroll av förvaring i läkemedelsförråd, ordinationer på läkemedelslistor, beställnings- och leveransrutiner, iordningställande och överlämnande av läkemedel samt rutiner för delegering.

Utöver dessa görs det även, vid behov, extra granskningar där hela eller delar av läkemedelshanteringen kontrolleras. 

Granskningen resulterar i en skriftlig rapport som delges verksamheten för fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Föreslagna åtgärder följs därefter upp på nästkommande års granskning (eller tidigare om behov föreligger).  

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering är en viktig del i MAS uppföljningsarbete och syftar till att säkerställa hög patientsäkerhet.