Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning inom valfrihetssystemet för ledsagarservice, från den 1 april 2024

 • Dag (klockan 07.00 till 19.00): 358 kronor per timme.
 • Kväll (klockan 19.00 till 23.00): 382 kronor per timme.
 • Natt (klockan 23.00 till 07.00): 409 kronor per timme.
 • Helg (fredag klockan 19.00 till måndag klockan 07.00): 420 kronor per timme.

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk (antalet timmar för varje person samt om timmarna gäller för dag, kväll, natt eller helg). 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.