Till navigation Till innehåll (s)

Covid-19

Denna sida riktar sig till utförare av vård och omsorg i Sollentuna.

Den 1 april 2022 upphörde covid-19 att klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom i samband med att den tillfälliga pandemilagen avskaffades. Vaccinationstäckningen inom våra särskilda boendeformer bedöms som mycket god vilket bedöms som en förutsättning för att skydda framför allt våra sköra äldre från att bli allvarligt sjuka.

Nedanstående länkar går främst till olika myndigheters samlade informationssidor. Detta för att säkerställa att du som utförare alltid tar del av senaste information.

Information från Region Stockholm

Vägledning, source control och annan info om covid-19 för kommunal vård och omsorg

Information från Folkhälsomyndigheten

 FoHM's samlade informationssida om covid-19 (vaccination, statistik m.m.) 

Information från Socialstyrelsen

Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Statistik om covid-19 (bl.a. inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning)

Utbildning

E-utbildningar om covid-19 från KI

Utbildning: Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning - Socialstyrelsen

NPH-provtagning - Instruktion för sjuksköterska - Film