Till navigation Till innehåll (s)

Covid-19 - MAS-info  

Denna sida riktar sig till utförare av vård- och omsorg i Sollentuna. Sidan uppdateras löpande. 

Mejladress och inrapportering till VOK

Information från Region Stockholm

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre - 2020-12-04

Riktlinje för covid-19 inom LSS-boenden - 2020-12-30

Riktlinje för covid-19 inom hemtjänst - 2020-12-23

Rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av covid-19 

Palliativ vård, information och stöd rörande covid-19 -  2021-01-12

Checklista för omvårdnad vid Covid-19 - 2020-04-17

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Rekommendation - Användande av visir och munskydd i förebyggande syfte - 2020-12-14

Rengöring och Desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD) - 2020-09-17

Regionens samlade vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion - 2020-11-20 

FoHM - Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg - 2020-11-19

Bedömning av smittfrihet

FoHM - Bedömning av smittfrihet vid covid-19 - 2020-05-26

Provtagning på SÄBO, LSS-boende och socialpsykiatrin

Provtagning på SÄBO, LSS-boende och socialpsykiatrin - 2020-12-02

Smittförebyggande åtgärder

Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre – samlat stöd - 2020-12-22

FoHM - Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre - 2020-10-05

Anpassade besök på SÄBO

SKR - Checklista - Förhindra smittspridning av covid-19 på LSS-bostäder.pdf - 2020-06-10

Utbildning

E-utbildningar om covid-19 från KI

Utbildning: Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning - Socialstyrelsen

NPH-provtagning - Instruktion för sjuksköterska - Film

Provtagning av medarbetare

Provtagning för medarbetare 2020-10-16

Information från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen - Information till personal inom kommunen om covid-19