Till navigation Till innehåll (s)

Covid-19 - MAS-info

Denna sida riktar sig till utförare av vård- och omsorg i Sollentuna. Sidan uppdateras löpande. 

Senaste nytt om vaccinering

Efter beslut från Region Stockholm kommer personer boendes på särskilt boende, personer med hemtjänst samt personer födda 1941 eller tidigare erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19.

  • Vaccineringen av personer boendes på särskilt boende startar torsdag den 7 oktober.
  • Även personal som arbetar på särskilt boende som ännu är ovaccinerade eller ej hunnit bli fullvaccinerade med dos 2 kommer erbjudas vaccin.
  • Från och med v. 40 (den 4 oktober) kan tidsbokning ske för personer födda 1941 eller tidigare via appen Alltid öppet eller via telefonbokning på nummer 08–428 429 30.
  • Ett informationsbrev kommer inom kort gå ut till de personer som har hemtjänst men är under 80 år. Med detta brev kan man vända sig direkt till en vaccinationsmottagning som erbjuder drop-in eller fr.o.m. v. 41 vända sig direkt till sin vårdcentral. OBS! Brevet måste visas upp vid detta tillfälle!

Mejladress och inrapportering till VOK

Information från Region Stockholm

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av covid-19 

Palliativ vård, information och stöd rörande covid-19 -  2021-01-12

Checklista för omvårdnad vid Covid-19 - 2020-04-17

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Rengöring och Desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD) - 2020-09-17

Regionens samlade vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion - 2020-11-20 

FoHM - Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg - 2020-11-19

Bedömning av smittfrihet

FoHM - Bedömning av smittfrihet vid covid-19 - 2020-05-26

Provtagning på SÄBO, LSS-boende och socialpsykiatrin

Provtagning på SÄBO, LSS-boende och socialpsykiatrin - 2020-12-02

Smittförebyggande åtgärder

Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre – samlat stöd - 2020-12-22

FoHM - Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre - 2020-10-05

Anpassade besök på SÄBO

SKR - Checklista - Förhindra smittspridning av covid-19 på LSS-bostäder.pdf - 2020-06-10

Utbildning

E-utbildningar om covid-19 från KI

Utbildning: Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning - Socialstyrelsen

NPH-provtagning - Instruktion för sjuksköterska - Film

Provtagning av medarbetare

Provtagning för medarbetare 2020-10-16

Information från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen - Information till personal inom kommunen om covid-19