Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Ersättning för avlösarservice i Sollentuna. Samt faktureringsinformation.

Ersättning

Ersättning avlösarservice från den 1 april 2022

Fakturering

 • Fakturan ska skickas till följande fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna
 • Beställningsreferensen VOK1170-11 gör att fakturan kommer rätt
 • Fakturering ska göras varje månad i efterskott.
 • Kommunen kan ta emot e-faktura.

Fakturan ska innehålla följande uppgifter

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, e-adress)
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer
 • Utförd tjänst
 • Datum/period för utförd tjänst
 • Specificerade ersättningsanspråk
 • Ev. avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring
 • Använd brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan

Övrigt

Påminnelseavgift i samband med försenad fakturering