Till navigation Till innehåll (s)

Statsbidrag

Sollentuna Kommuns utförare har nu möjlighet att ta del av de statsbidrag/stimulansmedel som vård- och omsorgskontoret har ansökt om. Vård- och omsorgskontoret har fattat beslut om vilka områden som ska prioriteras vid intresseanmälan, lista följer nedan. Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun har i uppdrag att fördela pengarna.

Syfte

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Områden att söka om

 • Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
 • Förebyggande och hälsofrämjande
 • Digitalisering och välfärdsteknik
 • Mat och måltider

Vilka verksamheter kan göra intresseanmälan?

Utförare av äldreomsorg inom Sollentuna kommun.

Villkor och förfaringssätt

Ansvarig chef ansöker via enkät, se länk längre ned på sidan. I enkäten ska följande uppgifter lämnas:

 • Namn på verksamhet.
 • Ansvarig chefs namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Område/områden som önskas ta del av.

Plan för implementering, inklusive kostnadsberäkning, ska bifogas. Kostnad redovisas inklusive (ej avdragsgill) moms. 

Plan för implementering ska innehålla följande:

 1. Område för ansökan
 2. Beskrivning av vad ni vill göra.
 3. Hur det ska implementeras i verksamheten.
 4. Tidplan.
 5. Uppföljning, hur ni följer upp och hur ofta.

Önskar din verksamhet ta del av mer än ett område krävs en plan för implementering för varje område. Kostnadsberäkning görs också för respektive område. Plan och kostnad laddas upp i samma bilaga. Namnge bilagan efter verksamhetens namn. 

Alla fält ska fyllas i, och plan för implementering bifogas, för att intresseanmälan ska kunna handläggas.

Det går att ansöka så länge enkäten är öppen och det finns pengar kvar, dock senast den 30 april 2024. Ansökningarna handläggs löpande.

Utföraren ska informera Sollentuna Kommun om medel från andra kommuners statsbidrag tas emot av utföraren.

Fakturering och ersättning

Efter handläggning får utförarna besked om intresseanmälan har godkänts och till vilket belopp. Utförare fakturerar ett engångsbelopp.

Återrapportering

Vård- och omsorgskontoret slutrapporterar 2024 års statsbidrag till Socialstyrelsen i början av år 2025. Uppgifter om krav på återrapportering kan komma kontinuerligt från Socialstyrelsen genom information till vård- och omsorgskontoret och måste följas.

Utföraren ska tillhandahålla de uppgifter som krävs för återrapporteringen.

Återbetalning

Pengar som inte har använts ska betalas tillbaka. Notera att pengarna måste användas under 2024.

Länk till enkät intresseanmälan

Pengar som inte har använts ska betalas tillbaka. Notera att pengarna måste användas under 2024. 

Länk till intresseanmälan för statsbidrag