Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Ersättning för särskilt boende för äldre, enstaka platser, i Sollentuna. Samt faktureringsinformation.

Ersättning

Från den 1 april 2022 är ersättningen 2 026 kr/dygn för både för inriktning omvårdnad och inriktning demens.

Ersättning inom valfrihet för särskilt boende för äldre enstaka platser från och med 1 april 2022.pdf

Fakturering

 • Fakturan ska skickas till följande fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1160-13
  191 86 Sollentuna
 • Beställningsreferensen VOK1160-13 gör att fakturan kommer rätt
 • Fakturering ska göras varje månad i efterskott.
 • Fakturan behöver innehålla uppgifter så att det framgår vad det gäller (t ex period och placering). Skriv inte ut personuppgifter på fakturan. Initialer och födelseår går bra.
 • Kommunen kan ta emot e-faktura.

Övrigt

Påminnelseavgift i samband med försenad fakturering