Till navigation Till innehåll (s)

Information om Habiliteringsersättning för 2024

Den utökade habiliteringsersättning som vård- och omsorgskontoret betalat ut under 2023 kommer att upphöra från 1 januari 2024. Ni som utförare behöver fakturera för perioden juli till december 2023 senast den 15 januari.

För år 2023 har Sollentuna kommun rekvirerat statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut att tillfälligt höja habiliteringsersättning med ytterligare 7 kr per timme för samtliga som har beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Från och med 1 januari 2024 kommer den ökning med 7 kronor per timme som funnits under 2024 inte att vara kvar.

Habiliteringsersättningen ska ni som vanligt betala ut med 8 kr per närvarande timme.

Förhöjd habiliteringsersättning kan eventuellt komma att återinföras om kommunen under år 2024 har möjlighet att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning.

Utbetalning för 2023 sker vid två tillfällen. Första tillfället var i juli som avsåg retroaktiv ersättning januari till och med juni. Nästa tillfälle är vid årsskiftet och avser retroaktiv ersättning från juli till och med december 2023.

Vi ber er skicka en samlingsfaktura i början på januari som avser retroaktiv ersättning för denna period där antalet totala närvaro timmar framgår samt där vi kan urskilja vilka timmar som avser vilken brukare. Viktigt att ni skriver att fakturan avser retroaktiv höjd habiliteringspeng. Fakturering för retroaktiva ersättningen behöver inkomma till oss senast 15 januari 2024 för att vi ska hinna betala ut detta. Fakturor som inkommer efter den 15 januari kommer vi inte att kunna ersätta oavsett om fakturan gäller giltig tidsperiod för extra HAB ersättning.

Till nyhetsarkivet