Till navigation Till innehåll (s)

Rutiner

Här hittar du de rutiner som du som utförare i Sollentuna kommun behöver följa. 

Nya kontaktuppgifter, byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Om du som chef har fått nya kontaktuppgifter eller om verksamheten har bytt kontaktuppgifter, mejlar du in dem till vok-avtal@sollentuna.se.

Vid byte av verksamhetschef ska vård- och omsorgskontoret alltid informeras. Informationen och nytt IVO-tillstånd ska mejlas in till vok-avtal@sollentuna.se.

Om verksamheten har en tillfällig verksamhetschef ska även detta meddelas vård- och omsorgskontoret. Den tillfälliga verksamhetschefen ska uppfylla de krav som IVO ställer.

Upprätta genomförandeplan

I enlighet med vad som framgår i förfrågningsunderlaget ska ni som utförare upprätta en genomförandeplan senast 14 dagar efter att insatsen har verkställts. Genomförandeplanen ska alltid upprättat tillsammans med den enskilde och vid behov med dennes företrädare. Genomförandeplanen ska följas upp och revideras vid behov, dock minst två gånger per år.

När en genomförandeplan upprättas eller revideras ska den skickas till ansvarig LSS-handläggare genom verksamhetssystemet Pulsen Combine. 

Rapportera förändringar i omfattning

För en brukare kan det uppstå ett annat behov av omfattning än vad som specificerats i den ursprungliga beställningen gällande hur. Det kan vara både att brukaren behöver öka eller minska omfattningen. När detta sker behöver ni som utförare ta kontakt med ansvarig LSS-handläggare. LSS-handläggaren kommer då att uppdatera beställningen. Ni som utförare behöver uppdatera genomförandeplanen. 

Hälso- och sjukvård

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun. Riktlinjerna gäller för alla som arbetar inom daglig verksamhet. 

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Hantering av LSS-akter

Hantering av LSS-akter