Till navigation Till innehåll (s)
Ung kille hjälper äldre dam.

För dig som är huvudman

En god man ska företräda dig. Att ha en god man är frivilligt och du har kvar din rätt att besluta i alla frågor som rör dig. Den gode mannen ska utföra sina uppgifter i samråd med dig och ska alltid handla för ditt bästa. Du kan få hjälp med din ekonomi, dina rättigheter och personliga frågor.

Hjälp med din ekonomi

En god man kan hjälpa dig sköta dina räkningar, ta hand om dina banktillgångar och försöka se till att pengarna du får räcker hela månaden. Det är viktigt att du gör upp en budget tillsammans med din gode man. Den gode mannen kan lämna pengar som du behöver till dina dagliga utgifter antingen direkt till dig eller boendepersonal. Du bör ha ett eget bankkonto som du använder för dina egna kostnader  och ”fickpengar”. Din gode man bör använda ett annat konto för att betala dina utgifter. Posten måste oftast gå till den gode mannens adress så att ni inte missar några viktiga räkningar.

Hjälp med dina rättigheter

En god man ska hjälpa dig att få de insatser från samhället som du behöver och det stöd du har rätt till. Det kan t.ex. vara sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, kontaktperson, ledsagare, LSS-frågor eller boendestöd. Det kan också handla om att bevaka din rätt i större affärer som t.ex. försäljning av bostad.

Personliga frågor

En god man kan se till att du har en bra social tillvaro, sysselsättning och övervaka att dina pengar används så att du får nytta av dem. Det krävs att din gode man besöker dig med jämna mellanrum för att se att du har det bra.

Vad ska en god man inte göra?

Den gode mannen ska inte själv utföra praktiska uppgifter som att handla mat, följa med på läkarbesök, flyttstäda och handla saker åt dig. Det ingår inte i en god mans uppgifter att göra sociala saker, som att gå ut och fika. Det är dock inte förbjudet för en god man att göra sådana saker.

Om du inte är nöjd med din gode man

Om du tycker att din gode man inte sköter sina uppgifter eller t.ex. att samarbetet inte fungerar kan du prata med din gode man. Om ni är överens kan ni då tillsammans meddela överförmyndaren att du vill byta god man. Om den gode mannen inte är överens med dig kan du själv begära byte av god man. Överförmyndaren är då skyldig att utreda om gode mannen har misskött sig eller är olämplig. Det är inte säkert att du får byta god man trots att du klagat. Överförmyndarens beslut överklagas till tingsrätten.

Vill du kontakta oss?

Förvaltare

Förvaltarskap är till skillnad från godmanskap en tvingande åtgärd vilket innebär att förvaltarskap kan beslutas mot din vilja. Det betyder bland annat att en förvaltare kan ta beslut utan att få ditt godkännande. Har man förvaltare kan man inte ingå avtal, ta ut pengar från sina konton (fickpengskontot undantaget) eller skriva under ansökningar. Det är tingsrätten som beslutar om förvaltarskap och det krävs alltid ett läkarintyg.

Eftersom förvaltarskap är en tvångsåtgärd får det bara anordnas om ett godmanskap inte är tillräckligt. Exempelvis om du tar ut alla pengar från kontot så att räkningarna inte kan betalas och/eller om du riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara om det finns personer i din omgivning som försöker lura till sig pengar eller vill att du ska skriva under ofördelaktiga avtal.